Posts Tagged "kitris da pamidvris salaa nigvzit"

კიტრის და პამდვრის…

ეს სალათი უნიგვზოდაც საკმაოდ გემრიელია!  შემადგენლობა:…
კატეგორია: სალათები