Posts Tagged "indauris sacivi kvercxit"

indauris sacivi kvercxit

ინდაურის საცივი…

შემადგენლობა: მოხარშეთ და შემდეგ შეწვით ინდაური, რომ…
კატეგორია: ქართული სამზარეულო
sacivi

ინდაურის საცივი…

მომზადება: მოხარშეთ და შემდეგ შეწვით ინდაური,რომ შეგრილდება…
კატეგორია: ქართული სამზარეულო