Posts Tagged "ტკბილი წიწაკა ნიგვზით"

tkbili wiwaka nigvzit

ტკბილი წიწაკა…

მომზადება: მწვანე ან წითელი, ტკბილი წიწაკა ჩავყაროთ მდუღარეწყლიან…
კატეგორია: სალათები