Posts Tagged "ჭარხლის და კვერცხის სალატი"

ჭარხლის და კვერცხის…

შემადგენლობა: 3 ც მოხარშული ჭარხალი 4 ც მოხარშული კარტოფილი…
კატეგორია: სალათები

ჭარხლის და კვერცხის…

შემადგენლობა: 4 ც მოხარშული ჭარხალი 5 ც მოხარშული კვერცხი…
კატეგორია: სალათები

ჭარხლის და კვერცხის…

შემადგენლობა: 3 ც მოხარშული ჭარხალი 3 ც მოხარშული კვერცხი…
კატეგორია: სალათები