Posts Tagged "სამარხვო შაქარლამა"

სამარხვო შაქარლამა

შემადგენლობა: 2 ჭიქა გამდნარი კარაქი ( სამარხვო) 2 ჭიქა შაქრის…
კატეგორია: დესერტები

სამარხვო შაქარლამა

შემადგენლობა: 2 ჭიქა გამდნარი კარაქი 2 ჭიქა შაქრის პუდრა…
კატეგორია: დესერტები