Posts Tagged "კომბოსტოს და სტაფილოს სალათა"

კომბოსტოს და სტაფილოს…

შემადგენლობა: 1 პატარა თავი კომბოსტო 3 ც გახეხილი სტაფილო…
კატეგორია: სალათები